Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Монографије


 

1. Живковић, Предраг (2018). Педеутолошки огледи. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
2. Станковић, М. Бојовић, Б. Ћурчић, С. (2017). Парк Факултета педагошких наука у Јагодини. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
3. Стојановић, Б. (2017). Дидактичке игре у функцији развоја мишљења. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
4. Голубовић-Илић, И. (2017). Истраживачке активности у настави природе и друштва. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
5. Петровић, Ж. Р. (2017). Прилози за филозофију образовања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
6. Ђорђевић М. М. (2016). Политика и умеће убеђивања. Политичко беседништво у Србији у време вишепартизма 1990–2003. Београд: Просвета.
7. Миловановић, Р. (2016). Социјалне компетенције будућих учитеља и васпитача. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
8. Марковић, Ж. (2016). Структура часа физичког васпитања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
9. Теодоровић, Ј. (2016). Образовна ефективност: шта чини квалитетног наставника и квалитетну школу. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
10. Марковић, С. Марковић, Н. (2015). Од Мушке учитељске школе до Факултета педагошких наука у Јагодини / From Men’s Teacher Training School to Faculty of Education in Јagodina. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

11.

 

Трифуновић, В. (2015). Образовање и културни идентитет. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
12. Вуловић, Н. (2015). Хоризонтална повезаност наставе математике са наставом других предмета у петом разреду основне школе. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
13. Росић, Т. (2015). Иманентно-критичке и методичке интерпретације. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
14. Дејић, М., Егерић, М., Михајловић, А. (2015). Методика математике у разредној настави. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
15. Мацура, С. (2015). Инклузивно образовање – квалитетно образовање за све. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
16. Копас- Вукашиновић, Е. (2014). Припрема деце за наставу почетног писања. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
17. Миловановић, Р. (2014). Увод у психологију. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
18. Росић, Т. (2013). Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 1993–2013. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
19. Јовановић, В. Чутура, И. (2013). Књижевност за децу и младе – поетика и тумачења. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
20. Игњатовић, А. и Радовановић, Д. (2013). Физиолошке основе тренинга силе и снаге. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
21. Росић, Т. (2013). Иманентно-методичко тумачење песничког текста. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
22. Јешић, Д. (2013). Методика васпитног рада. Јагодина: Факултет педагошких наука.
23. Јањић, М. и Чутура, И. (2012). Простор, време, друштво – сусрети у језику. Изабрани огледи из савремене србистике. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
24. Трифуновић, В. Цветковић, М. (2012). Грађанско васпитање и идентитет. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
25. Вуловић, Н. (2012). Активно учење и диференцијација геометријских садржаја у почетној настави математике. Јагодина: Факултет педагошких наука.
26. Трифуновић, В. и Цветковић, М. (2012). Грађанско васпитање и идентитет. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
27. Будимир-Нинковић, Г. (2012). Стилови живота и вредности родитеља и деце. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
28. Мијајловић, Б. и Ивановић, Р. (2010). Од природних бројева до октава. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
29. Миловановић, Р. (2010). Интеракција и комуникација у васпитном раду. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
30. Јовановић Б. и Станојевић, В. (2010). Реформа студијских програма за образовање учитеља. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
31. Копас-Вукашиновић, Е. (2010). Предшколски програми у Србији. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
32. Ристановић, Д. (2010). Хеуристички модел наставе. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
33. Марковић, Ж. (2009). Планирање наставе физичког васпитања и његов утицај на физичку образованост ученика. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
34. Будимир-Нинковић, Г. (2009). Савремена породица и школа. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
35. Росић, Т. (2009). Метод напредног текстуалног представљања. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
36. Трифуновић, В. и Савовић, М. (2008). Сиромаштво и образовање. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
37. Трифуновић, В. (2008). Образовање и религија. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
38. Голубовић-Илић, И. (2008). Индивидуализација наставе природе и друштва. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
39. Вуловић, В. (2008). Неки методички, психолошки и методолошки аспекти учења и истраживања математике.  Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини – Ужице: Учитељски факултет.
40. Росић, Т. (2007). Песнички видови ироније. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини – Београд: Српска школа.
41. Дивљан, С. (2007). Методика наставе ликовне културе за предшколски узраст. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
42. Јовановић, Б. и Кнежевић-Флорић, О. (2007). Основи методологије педагошких истраживања са статистиком. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.
43 Петровић, Р. (2006). Антрополошко-етички огледи. Јагодина: Педагошки факултет у Јагодини.