Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Едиција Монографије

 


Александар Игњатовић ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Биљана Стојановић ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА МИШЉЕЊА

Весна Трифуновић, Маргит Савовић СИРОМАШТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

Весна Трифуновић, Марија Цветковић ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ

Весна Трифуновић ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Емина Копас-Вукашиновић ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА НАСТАВУ ПОЧЕТНОГ ПИСАЊА

Живорад Марковић СТРУКТУРА ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Ирена Голубовић-Илић ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелена Теодоровић ОБРАЗОВНА ЕФЕКТИВНОСТ Шта чини квалитетног наставника и квалитетну школу

Kristofer Ines Marija Ševcova Kembridzov uvod u pozorišnu režiju

Марко М Ђорђевић  ПОЛИТИКА И МОЋ УБЕЂИВАЊА

Милан Станковић, Биљана Бојовић, Светлана Ћурчић ПАРК ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ

Мирко Дејић, Милана Егерић, Александра Михајловић МЕТОДИКА МАТЕМАТИКЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Ненад Вуловић АКТИВНО УЧЕЊЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ГЕОМЕТРИЈСКИХ САДРЖАЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Радмила Миловановић СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

Радмила Миловановић УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ

Радосав Ђорђевић, Владимир Ристић ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ 1

Ружица Ж. Петровић ПРИЛОЗИ ЗА ФИЛОЗОФИЈУ ОБРАЗОВАЊА

Сунчица Мацура ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

Тиодор Росић ИМАНЕНТНО-КРИТИЧКЕ И МЕТОДИЧКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ