Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Едиција Монографије

 


Предраг Живковић, ПЕДЕУТОЛОШКИ ОГЛЕДИ

Kristofer Ines, Marija Ševcova, KEMBRIDŽOV UVOD U POZORIŠNU REŽIJU

Александар Игњатовић, ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

Биљана Стојановић, ДИДАКТИЧКЕ ИГРЕ У ФУНКЦИЈИ РАЗВОЈА МИШЉЕЊА

Весна Трифуновић, Маргит Савовић СИРОМАШТВО И ОБРАЗОВАЊЕ

Весна Трифуновић, Марија Цветковић, ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ И ИДЕНТИТЕТ

Весна Трифуновић, ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ

Емина Копас-Вукашиновић, ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА НАСТАВУ ПОЧЕТНОГ ПИСАЊА

Живорад Марковић, СТРУКТУРА ЧАСА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

Ирена Голубовић-Илић, ИСТРАЖИВАЧКЕ АКТИВНОСТИ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Јелена Теодоровић, ОБРАЗОВНА ЕФЕКТИВНОСТ: Шта чини квалитетног наставника и квалитетну школу

Марко М. Ђорђевић,  ПОЛИТИКА И МОЋ УБЕЂИВАЊА

Милан Станковић, Биљана Бојовић, Светлана Ћурчић, ПАРК ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА У ЈАГОДИНИ

Мирко Дејић, Милана Егерић, Александра Михајловић, МЕТОДИКА МАТЕМАТИКЕ У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ

Ненад Вуловић, АКТИВНО УЧЕЊЕ И ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА ГЕОМЕТРИЈСКИХ САДРЖАЈА У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

Радмила Миловановић, СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ БУДУЋИХ УЧИТЕЉА И ВАСПИТАЧА

Радмила Миловановић, УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ

Сунчица Мацура, ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ – КВАЛИТЕТНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА СВЕ

Тиодор Росић, ИМАНЕНТНО-КРИТИЧКЕ И МЕТОДИЧКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ