FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Međunarodna saradnja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

 

 

 

 

 

Agreements on international cooperation - Sporazumi o međunarodnoj saradnji

 

 

Radni program škole ,,Etveš Jožef" iz Baje 2012.
Radni program škole ,,Etveš Jožef" iz Baje 2012. (Magyar)
Sporazum o saradnji škole ,,Etveš Jožef" iz Baje 2011.
Sporazum o saradnji škole ,,Etveš Jožef" iz Baje 2011. (Magyar)
Ugovor o saradnji sa Nezavisnim Univerzitetom u Banja Luci
Sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Ugovor o saradnji sa Univerzitetom SV. Kliment Ohridski - Makedonija 2009.
Saradnja sa Univerzitetom u Beču 2009.
Ugovor o saradnji sa Pedagoškim Fakultetom Univerziteta u Ljubljani
Ugovor o saradnji sa Pedagoškim Fakultetom Univerziteta u Ljubljani (Slovenščina)
Ugovor o saradnji sa više Fakulteta u zemlji i inostranstvu (engleski - english)
Povelja o budućoj saradnji sa školom ,,Etveš Jožef" iz Baje 2003.

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle