FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije u školskoj 2017/2018. 

Drugi konkursni rok za upis na master akademske studije u školskoj 2017/2018.

- Master učitelj
NOVO: Modul za informatiku na studijskom programu Učitelj
- Master vaspitač u predškolskim ustanovama
- Master vaspitač u domovima

- Master obrazovne politike


Treći konkursni rok za upis na master akademske studije u školskoj 2017/2018.


- Master profesor predmetne nastave
- Master liderstvo u obrazovanju
Prijavni list za konkurs za upis na master akademske studije