FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA
Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Zbornici sa konferencija  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
Naučni skupovi  
Naučni projekti  
Program stručnog usavršavanja  
Biblioteka  
Ostalo  
   

 

 

 

 

 

Zbornici sa konferencija


2016

Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje:izazovi i dileme

2013Zbornik radova sa konferencije "Fizička kultura i moderno društvo"2012


Integrating Culture and Language Teaching in TEYL

Književnost za decu i omladinu - nauka u nastavi
2011


Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti - knjiga I

Škola kao činilac razvoja nacionalnog i kulturnog identiteta i proevropskih vrednosti - knjiga II

Metodički aspekti nastave matematike II

2010

Savremena književnost za decu u nauci i nastavi

Content and language integrated learning in teaching young learners
2009Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika - knjiga I

Unapređenje obrazovanja učitelja i nastavnika - knjiga II2008

Umetnost u metodikama nastave

Etička dimenzija obrazovanja

Književnost za decu u nauci i nastavi

Metodički aspekti nastave matematike

Responding to diversity in teaching young learners

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle