FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 JAVNE NABAVKEJAVNE NABAVKE

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014


ARHIVA 2013


Javna nabavka male vrednosti - Električna energija

Datum objave

Dokument

18.06.2015.

Konkursna dokumentacija D2-2015

18.06.2015.

Poziv za dostavljanje ponuda D2-2015

15.07.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D2-2015Javna nabavka male vrednosti - Ugostiteljske usluge

Datum objave

Dokument

21.04.2015.

Konkursna dokumentacija U2-2015

21.04.2015.

Poziv za dostavljanje ponuda U2-2015

08.05.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U2-2015


Javna nabavka male vrednosti - Usluge štampanja i isporuke

Datum objave

Dokument

06.04.2015.

Konkursna dokumentacija U1-2015

06.04.2015.

Poziv za dostavljanje ponuda U1-2015

07.05.2015.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U1-2015

 

   
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle