FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 JAVNE NABAVKEJAVNE NABAVKE

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014


ARHIVA 2013Molimo vas da prilikom posete ove stranice pritisnete taster F5 kako biste osvežili sadržaj.Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke - 11.3.2014

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke (prečišćen tekst) - 21.12.2015. godine
Plan javnih nabavki za 2016. godinu

Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu - 1

Izmena plana javnih nabavki za 2016. godinu - 2

Javna nabavka male vrednosti D-1/2017
Računarska oprema i materijal

Datum objave

Dokument

25.4.2017.

Odluka

20.4.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-1/2017

4.4.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-1/2017

4.4.2017.

Konkursna dokumentacija D-1/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.2/2017
Usluga izrade, štampanјa i isporuke fascikli za diplome

Datum objave

Dokument

12.4.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.2/2017

31.3.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.2/2017

31.3.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.2/2017


Javna nabavka male vrednosti U-2/2017
Ugostiteljske usluge

Datum objave

Dokument

30.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-2/2017

21.3.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-2/2017

9.3.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-2/2017

9.3.2017.

Konkursna dokumentacija U-2/2017


Javna nabavka male vrednosti D-3.1/2017
Tekuće održavnje objekta

Datum objave

Dokument

30.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru D-3.1/2017

21.3.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-3.1/2017

7.3.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-3.1/2017

7.3.2017.

Konkursna dokumentacija D-3.1/2017


Javna nabavka male vrednosti D-3/2017
Materiajl za tekuće održavanje objekta

Datum objave

Dokument

9.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partije 1 i 5

9.3.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3

28.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora D-3/2017

17.2.2017.

Poziv za podnošenje ponuda D-3/2017

17.2.2017.

Konkursna dokumentacija D-3/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1.1/2017
Štampanje i isporuka monografije

Datum objave

Dokument

24.2.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1.1/2017

6.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1.1/2017

24.1.2017.

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda U-1.1/2017

24.1.2017.

Izmenjena konkursna dokumentacija U-1.1/2017

23.1.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1.1/2017

23.1.2017.

Konkursna dokumentacija U-1.1/2017


Javna nabavka male vrednosti U-1/2017
Usluga štampanja i isporuke Uzdanice

Datum objave

Dokument

28.2.2017.

Obaveštenje o zaključenom ugovoru U-1/2017

1.2.2017.

Odluka o dodeli ugovora U-1/2017

13.1.2017.

Poziv za podnošenje ponuda U-1/2017

13.1.2017.

Konkursna dokumentacija U-1/2017

11.1.2017.

Odgovori na postavljena pitanja U-1/2017   
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle