Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018

 


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – 11.3.2014.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (пречишћен текст) – 21.12.2015. године
План јавних набавки за 2018. годину

 

 

Јавна набавка мале вредности Д-2/2018
Електрична енергија

Датум објаве

Документ

4.9.2018.

Обавештење о закљученом уговору Д-2/2018

3.8.2018.

Одлука о додели уговора Д-2/2018

26.7.2018.

Позив за подношење понуда Д-2/2018

26.7.2018.

 Конкурсна документација Д-2/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.3/2018
Услуга штампања зборника и монографије

Датум објаве

Документ

16.7.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.3/2018

13.6.2018.

Одлука о додели уговора У-1.3/2018

28.5.2018.

Позив за подношење понуда У-1.3/2018

28.5.2018.

 Конкурсна документација У-1.3/2018

 

Јавна набавка мале вредности Д-1/2018
Рачунарска опрема и материјал

Датум објаве

Документ

12.6.2018.

Обавештење о закљученом уговору Д-1/2018
22.5.2018.

Одука о додели уговора Д-1/2018

14.5.2018.

Одговор на питање 2

5.5.2018.

Одговор на питање

5.5.2018.

Измена конкурсне документације – обавештење

5.5.2018.

 Измењена конкурсна докуменатција

5.4.2018.

Продужење рока за подношење понуда

5.4.2018.

Позив за подношење понуда Д-1/2018

5.4.2018.

 Конкурсна документација Д-1/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-1.1/2018
Услуга штампања Узданице

Датум објаве

Документ

19.6.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-1.1/2018

24.4.2018.

Одука о додели уговора У-1.1/2018

5.4.2018.

Позив за подношење понуда У-1.1/2018

5.4.2018.

 Конкурсна документација У-1.1/2018

 

Јавна набавка мале вредности У-2/2018
Угоститељске услуге

Датум објаве

Документ

12.4.2018.

Обавештење о закљученом уговору У-2/2018

3.4.2018.

Одука о додели уговора У-2/2018

22.3.2018.

Позив за подношење понуда У-2/2018

22.3.2018.

 Конкурсна документација У-2/2018