FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBOR SARADNIKАIZBOR SARADNIKA

ARHIVA 2018

ARHIVA 2017

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015


ARHIVA 2014

ARHIVA 2013Nina Marković


Datum objave:
15.1.2018.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Knjizevnost sa metodikom

 Suzana Đorđević


Datum objave:
15.1.2018.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Informatika sa metodikom

  

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle