FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

IZBOR SARADNIKА - ARHIVA 2014.IZBOR SARADNIKA

ARHIVA 2017

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014

ARHIVA 2013
Nina Marković


Datum objave:
30.12.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Književnost sa metodikom nastave

 Jelena Mladenović


Datum objave:
10.11.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Metodika nastave prirodnih nauka

 Bogdan Štetić


Datum objave:
25.9.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža stručno-umetnička oblast Likovna umetnost sa metodikom nastave

 Miloš Đorđević


Datum objave:
20.8.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža stručno-umetnička oblast Likovna umetnost sa metodikom nastave

 Bojana Dimitrijević


Datum objave:
6.8.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Specijalno pedagoške i psihološke nauke (interpolarni nivo)

 Verica Milutinović


Datum objave:
24.3.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Informatika sa metodikom nastave

 Jelena Spasić


Datum objave:
22.1.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Srpski jezik sa metodikom nastave

 Maja Dimitrijević


Datum objave:
22.1.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

 Olivera Cekić-Jovanović


Datum objave:
22.1.2014..

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Metodika nastave prirode i društva

 Sandra Milanović


Datum objave:
22.1.2014.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Fizička kultura sa metodikom nastave

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle