FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBOR SARADNIKА - ARHIVA 2013.IZBOR SARADNIKA

ARHIVA 2017

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015

ARHIVA 2014

ARHIVA 2013Nina Marković


Datum objave:
09.10.2013.

Izbor u zvanje saradnik u nastavi

Uža naučna oblast Književnost sa metodikom nastave

 Vesna Petrović


Datum objave:
30.08.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Psihologija

 Mia Lukovac


Datum objave:
10.07.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža stručno-umetnička oblast Likovna umetnost sa metodikom nastave

 


mr Vladimir Ristić


Datum objave:
01.04.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Matematika sa metodikom nastave

 


mr Ivana Milić


Datum objave:
25.03.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Muzička kultura sa metodikom nastave

 


Nenad Stevanović


Datum objave:
04.02.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Pedagogija

 


dr Aleksandra Mihajlović


Datum objave:
01.02.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Metodika nastave matematike

 


Biljana Stojanović


Datum objave:
24.1.2013.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Pedagogija

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle