FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
 

 
 
 
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

IZBOR SARADNIKАIZBOR SARADNIKA

ARHIVA 2017

ARHIVA 2016

ARHIVA 2015


ARHIVA 2014

ARHIVA 2013
Bojana Dimitrijević


Datum objave:
2.8.2017.

Izbor u zvanje asistent

Uža naučna oblast Specijalne pedagoške i psihološke nauke(interpolarni nivo)

 

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle