FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
 
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Termini za polaganje ispita u ispitnim rokovima

Arhiva

RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2015/16. god.

Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - PV (doškolovanje)
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom septembar 2 ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - PPM
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - redovni studenti IV godine (PV)
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - vanredni studenti III i IV godine, doškolovanje (PV)
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u julskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - U (doškolovanje)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - PV (doškolovanje)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - redovni studenti IV godine (PV)

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku - redovni studenti IV godine
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku - Učitelj

Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u martovskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku za redovne studente IV godine
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u februarskom (vanrednom) ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku -apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – za redovne studente i studente na doškolovanju (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master


RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2014/15. god.

Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u decembarskom (vanrednom) ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u novembarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u novenbarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u novembarskom (vanrednom) ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u oktobarskom (vanrednom) ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u oktobarskom (vanrednom) ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u oktobarskom (vanrednom) ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama (IV godina)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Apsolventi
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku – za studente nakon isteka redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Apsolventi
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Učitelj, Vaspitač u domovima, Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Apsolventi
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master (za studente sa istekom redovnog trajanja studija i studente sa prenetim ispitima)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku -apsolventi (za studente upisane po odredbama Zakona o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – za redovne studente i studente na doškolovanju (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama (IV godina)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master
RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2013/14. god.

Raspored polaganja ispita u decembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u decembarskom ispitnom roku – za redovne studente i studente na doškolovanju (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u novembarskom ispitnom roku – za redovne studente i studente na doškolovanju (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u novembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Vaspitač u preškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Učitelј
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku za studente specijalističkih studija
Raspored polaganja diferencijalnih ispita u avgustovskom ispitnom roku - master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita za vanredne studente treće godine osnovnih akademskih studija u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita za vanredne studente treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija u junskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja diferencijalnih ispita u majskom (vanrednom) roku - master
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - Doškolovanje (vanredni)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Obrazovne politike
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita za vanredne studente treće godine osnovnih akademskih studija u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita za vanredne studente treće godine osnovnih akademskih studija u aprilskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku (diferincijalnih ispita) - Master
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja diferencijalnih ispita u martovskom (vanrednom) roku - master
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Doškolovanje (vanredni)RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2012/13. god.

Raspored polaganja ispita u decembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u decembarskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u novembarskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u novembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Učitelj-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u oktobarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Učitelj-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Učitelj-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u avgustovskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master-raspored utvrđenih termina
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Učitelj-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u majskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master (diferencijalni ispiti)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama-vanredni-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Učitelj-vanredni-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u domovima
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Master (diferencijalni ispiti)
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - Učitelj-vanredni-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u martovskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Učitelj-vanredni-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u predškolskim ustanovama-vanredni-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Vaspitač u domovimaRASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2011/12. god.

Raspored polaganja ispita u decembarskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u decembarskom roku-za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja diferencijalnih ispita u novembarskom (vanrednom) roku-master
Raspored polaganja ispita u novembarskom ispitnom roku - apsolventi
Raspored polaganja ispita u novembarskom ispitnom roku - redovni studenti i student na doškolovanju
Raspored polaganja ispita u oktobarskom-master
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku DV
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku PV
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku U
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku-master
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerziteta)
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku U
Raspored dodatnih termina održavanja ispita u avgustovskom roku-master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku-master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku DV
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku PV
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku U
Raspored utvrdjenih termina u junskom roku-master
Raspored polaganja ispita u junskom roku-master
Raspored polaganja ispita u junskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u junskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u junskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u junskom roku DV
Raspored polaganja ispita u junskom roku PV
Raspored polaganja ispita u junskom roku U
Raspored polaganja ispita u majskom roku-za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u majskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u majskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku-master
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku-za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku U
Raspored polaganja ispita u martovskom roku-za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u martovskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u martovskom roku-apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom roku-master (dopunski rok)
Raspored polaganja ispita u januarskom roku-za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) i studente sa prenetim ispitima, upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u januarskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u januarskom roku-master
Raspored polaganja ispita u januarskom roku U
Raspored polaganja ispita u januarskom roku DV
Raspored polaganja ispita u januarskom roku PV
Raspored polaganja ispita u januarskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u januarskom roku U-doškolovanjeRASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2010/11. god.

Raspored polaganja ispita u decembarskom roku-poslediplomske studije
Raspored polaganja ispita u decembarskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u decembarskom roku-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u novembarskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u novembarskom roku-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku-master
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku PV
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku DV
Raspored polaganja ispita u oktobarskom roku U
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku-master
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom roku U
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku-master
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku PV
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku DV
Raspored polaganja ispita u avgustovskom roku U
Raspored polaganja ispita u junskom roku-master
Raspored polaganja ispita u junskom roku-master (utvrđeni termini)
Raspored polaganja ispita u junskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u junskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u junskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u junskom roku PV
Raspored polaganja ispita u junskom roku DV
Raspored polaganja ispita u junskom roku U
Raspored polaganja ispita u majskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u majskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku-master
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku PV-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom roku U
Raspored polaganja ispita u martovskom roku-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u martovskom roku-apsolventi
Raspored polaganja ispita u januarskom roku-master
Raspored polaganja ispita u januarskom roku U
Raspored polaganja ispita u januarskom roku DV
Raspored polaganja ispita u januarskom roku PV
Raspored polaganja ispita u januarskom roku U-doškolovanje
Raspored polaganja ispita u januarskom roku PV-doškolovanje


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle