FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Studentska služba  

O Službi
 
Rasporedi časova  
 
Rezultati ispita  
Cenovnik  
   
   

 

 

 

 

 

Termini za polaganje ispita u ispitnim rokovima

Datum ažuriranja: 15.12.2017.


Izvod iz pregleda kalendara rada za školsku 2016/2017. godinu. - Ispitni rokovi do kraja školske 2016/2017. godine, u skladu sa odlukama Nastavno-naučnog veća Fakulteta.RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2017/18. god.

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - MAS

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku - Osnovne akademske studije - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku - Master - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku - Osnovne akademske studije - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku - Master - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju

Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 

 

RASPOREDI POLAGANJA ISPITA - ŠKOLSKA 2016/17. god.

Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u septembarskom 2 ispitnom roku apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - master akademske studije (Liderstvo u obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - master akademske studije (Liderstvo u obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u februarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u februarskom ispitnom roku - PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku - MAS
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - studenti IV godine (PV)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u vanrednom decembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku - Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku - za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku - apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)


Arhiva

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle