Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

Raspored ispita


 

RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2018/19. godina


Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – MAS
Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom decembarsom ispitnom roku –  (za studente sa istekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom decembarsom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita za studente osnovnih akademskih studija u vanrednom novembarskom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita za studente master akademskih studija u vanrednom novembarskom ispitnom roku –  (za studente sa itekom redovnog trajanja studija (apsolventi) upisanim po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u vanrednom novembarskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 

RASPOREDI POLAGANjA ISPITA – ŠKOLSKA 2017/18. godina

Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u septembar 2 ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – PV

Raspored polaganja ispita u septembarskomispitnom roku – DV

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master

Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku – Doktorske akademske studije

Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Master
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku – Doktorske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom julskom ispitnom roku –  apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – U
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – PV
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – DV
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master
 Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Master Liderstvo u obrazovanju
Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku – Doktorske studije

Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku (za studente upisane po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u vanrednom majskom ispitnom roku – Master (za studente upisane po odredbama Zakona o visokom obrazovanju)

Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master (Liderstvo u obrazovanju)
 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – PV

 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – DV
 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – Master
 Raspored polaganja ispita u aprilskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV (IV godina)
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – U
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – PV
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – DV
 Raspored polaganja ispita u vanrednom martovskom ispitnom roku – MAS

 Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – Doktorske studije
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)

Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u vanrednom februarskom ispitnom roku – MAS

Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – apsolventi (za studente upisane po ranijem Zakonu o univerzitetu)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV (četvrta godina)
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – U
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – PV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – DV
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – MAS
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Doktorske akademske studije
Raspored polaganja ispita u januarskom ispitnom roku – Liderstvo u obrazovanju