Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА ФИЛОЗОФИЈА МЕДИЈА: МЕДИЈИ И КОНФЛИКТИ


На Факултету педагошких наука у Јагодини и у Хотелу ’’Афа Спа Ресорт’’ у Кончареву, у периоду од 12. до 14. септембра 2018, биће одржана интердисциплинарна научна конференција ’’Филозофија медија – Медији и конфликти’’.

После вишегодишњег одржавања на хрватском острву Црес, ова научна конференција је прошле године пресеЉена у Србију, на Факултет педагошких наука у Јагодини и у Хотел ’’Алфа Спа Ресорт’’ у Кончареву где ће се и убудуће одржавати.

Развој медија и комуникацијских технологија током двадесетог и првих деценија двадесетпрвог века, текао је паралелно са придавањем све већег значаја медијатизацији конфликата. Заинтересованост медија за конфликте определила је главне токове медијских дискурса, начине уобличења агенде и дизајнирања вести, приступе у извештавању, али и само поимање чињеница (истине). Тумачење конфликата као снаţне упоришне тачке у драматизовању медијских садрţаја, уоквирење и контекстуализација извештаја са кризних подручја, изношење коментара и постављање интерпретативних оквира за могуће тумачење, омогућило је да медији постану (са)учесници конфликата на планетарном нивоу. Уочавајући значај и актуелност ове проблематике, овогодишња конференција Филозофије медија биће организована управо на тему Медији и конфликти. Овим поводом, предлаţемо разматрања следећих питања, иако излагања не треба да буду њима ограничена:

 • Улога медија у иницирању, поспешивању и разрешавању конфликата;
 • Превенција конфликата посредством медија;
 • Медијска естетизација конфликата;
 • Етичке димензије медијског извештавања о конфликтима;
 • Медијски дискурси и конфликти;
 • Друштвена улога медијатизације конфликата;
 • Модели медијског приказивања конфликата;
 • Медијски простори као простори конфликата;
 • Конфликти у виртуелној реалности;
 • Медијатизација конфликата и уметност;
 • Медијско образовање и интерпретација конфликата;
 • Конфликт као роба на медијском тржишту.

Позивно писмо и пријавни образац, можете преузети на званичном интернет блогу конференције: https://filozofijamedija2018.weebly.com/

Молимо Вас да попуњени образац пријаве доставите најкасније до 15. јуна 2018. године на имејл адресу fmgozba@gmail.com