FAKULTET PEDAGOŠŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Ginkgo biloba  Ova pesma štampana je u  Goethe-ovom  radu 'West-östlichen Divan' (knjiga Suleika)  1819.

Engleska verzija pesme

This leaf from a tree in the East,
Has been given to my garden.
It reveals a certain secret,
Which pleases me and thoughtful people.

Does it represent One living creature
Which has divided itself?
Or are these Two, which have decided,
That they should be as One?

To reply to such a Question,
I found the right answer:
Do you notice in my songs and verses
That I am One and Two?

 

 


 

 

Ginkgo biloba

Ponos nekadašnje Učiteljske škole predstavljao je školski park koji je krasilo više od tri stotine drvenastih biljaka. Između ostalih nalazio se tu kineski ginkgo biloba. Posle svih nedaća kroz koje su prošle škola i školski park, ovo drvo je opstalo i još uvek živi i raste u našem parku.

Ginkgo drvo je fenomen, objekat poštovanja. Sveto drvo istoka, simbol je jedinstva suprotnosti, za neke simbol nepromenljivosti, koje poseduje čudotvornu moć, nosilac nade i  nemerljive prošlosti, simbol ljubavi. Zbog svega toga povezuje se sa dugovečnošću.

Drvo ginka prirodno odoleva bolestima, insektima, zagađenju vazduha, vatri, pa čak i radijaciji.

Njegova lekovita moć je velika. Posebno je dobar za poboljšanje memorije i mentalne bistrine.

Lišće ginka se još uvek upotrebljava u kineskoj medicini pozanatoj kao 'bai-guo-ye' za lečenje respiratornih problema kao što su asthma i bronhitis, ćelavosti, tuberkuloze, loše cirkulacije, zaboravnosti, gonoreje, bolova u stomaku, kožnih oboljenja, angine pektoris, dizenterije, visokog krvnog pritiska i anksioznosti. Najnovija naučna istraživanja ukazuju na mogućnost tretmana Alchajmerove bolesti.

Drvo ginka ima simboličko značenje u Konfučionizmu jer je Konfučije (551-487)  voleo da čita, razmišlja i poučava svoje discipline ispod drveta ginka.

Umetnici su dugo bili inspirisani šarmom lista ginka, posebno pesnici, slikari i dizajneri.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), nemački pesnik, naučnik, botaničar i filozof posvetio je pesmu inspirisan listom ginka svojoj dragoj  Marianne von Willemer, 1815 godine, u Heidelbergu, Nemačka.  Na slici je pesma u originalnom rukopisu  Goethe-a.

Linkovi:
The Ginkgo Pages

The Ginkgo Museum, Weimar, Germany

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle