FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 


Obaveštenje brucošima o pristupu eStudent servisu (uplata školarine i prijava ispita)


Datum: 19.10.2015.


Poštovani studenti, od 15.10.2015. otvoreni su nalozi za pristup eStudent servisu brucošima upisane školske 2015/16 godine.

Pristup možete ostvariti na sledećoj adresi: student.pefja.kg.ac.rs

Prilikom pristupa unosite sledeće parametre: korisničko ime i password

 

Korisničko ime

Korisničko ime je broj indeksa u sledećem formatu GGGGKBBR
GGGG - Godina upisa

KB - Kontrolni broj

BR - Broj indeksaPrimer korisničkog imena:

25/15 - U     20150015

25/15 - PV   20150215

25/15 - DV   20150415

 

Password
Password je vaš jedinstveni matični broj (JMBG - 13 cifara)

 

Primer pravilno popunjeno:

 

Napomena:

Studenti koji imaju problema sa servisom eStudent (problemi sa pristupom, šifrom, u slučaju da se među ponuđenim ispitima za prijavu ne pojavi želјeni predmet uklјučujući i izborni) potrebno je da se jave Službi za studentska pitanja!


UPLATA

Prilikom uplate školarine i prijave ispita veoma je VAŽNO voditi računa na polje "MODEL I POZIV NA BROJ" koje je jedinstveno za svakog studenta i nalazi se na opštoj uplatnici koju možete pronaći u ukviru menija sa desne strane klikom na polje “ŠKOLARINE I UPLATE”.

Studentima koji prilikom uplate školarine i ispita nisu uneli svoj (jedinstven)
poziv na broj sa modelom 97, uplata neće biti evidentirana i time neće moći da prijave ispite, i školarina im neće biti evidentirana!


Veoma je VAZNO da studenti imaju izmirene obaveze (uplaćene rate za školarinu) jer će to biti preduslov za prijavu ispita (studenti koji ne budu izmirili svoje obaveze na vreme NEĆE MOĆI DA PRIJAVE ISPITE!)


NAPOMENA:

Ne prepisivati POZIV NA BROJ od kolege/koleginice jer će novac leći na njegov/njen račun.


VAŽNO:

Uplatu izvršiti najmanje 3 radna dana pre prijave ispita, jer je potrebno da prođe  minimum  48 sati  (2 radna  dana) da bi sredstva bila dostupna na kreditu u eStudent aplikaciji. Primera radi, ukoliko student izvrši uplatu u petak u 8.00 prepodne, transakcija će biti evidentirana u najranije u utorak zbog vikenda.

 

Student može da izvrši uplatu u bilo kojoj banci, pošti ili elektronskim putem. Primera radi: ukoliko je prijava jednog ispita 700 dinara i student želi da prijavi 4 ispita, potrebno je da uplati 2.800 dinara na tekući račun fakulteta sa svojim pozivom na broj.Detaljno uputstvo po koracima za korišćenje eStudent aplikacije kao i prijavu ispita se nalazi na linku ispod:


Uputstvo za korišćenje eStudent aplikacije v1.0 

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle