FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


Svršenim studentima osnovnih i master studija diplome će biti uručene u okviru svečanog obeležavanja Dana Fakulteta, 13.decembra 2017. godine u 12 časova u Centru za kulturu u Jagodini.


Molimo drage kolege da uplatu izvrše i poštom dostave uplatnice do 8.12.2017. godine, kao i da potvrde svoj dolazak na svečano uručenje diploma na telefon 035/223-805, takođe do 8.12.2017. godine.
Dodelom diploma obuhvaćeni su:

  1. Svršeni studenti na osnovnim akademskim studijama upisani po odredbama Zakona o visokom obrazovanju (generacije upisane od 2008. do 2013. godine), a koji su diplomirali u periodu od jula 2016. do jula 2017. godine. Uplata iznosi 5.000 dinara na ž.r.fakulteta.

  2. Svršeni studenti na osnovnim studijama upisani po odredbama Zakona o univerzitetu – tzv. „stari zakon“, kao i studenti upisani školske 2005/06, 2006/07. i 2007/08, a koji su diplomirali u periodu od jula 2016. do septembra 2017. godine. Uplata iznosi 4.000 dinara.

  3. Svršeni studenti koji su upisali doškolovanje (nakon završenih trogodišnjih studija), studijski program Vaspitač u predškolskim ustanovama, a diplomirali u periodu od jula 2016. do jula 2017. godine. Uplata iznosi 5.000 dinara.

  4. Svršeni studenti master studija (spisak studenata kojima su urađene diplome možete videti ovde). Uplata iznosi 5.000 dinara.