Fakultet pedagoških nauka

FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU, JAGODINA Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Tel. (+381 35) 223-805, Faks: (+381 35) 223-805

BILATERALNI PROJEKAT

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANjA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTARIVANjA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA I PODIZANjA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANjA

 

Osnovni podaci o projektu

 

Tema projekta:

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANjA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTVARIVANjA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANjA I PODIZANjA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANjA

Institucije – učesnici u projektu:

 1. Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Srbija, dekan prof. dr Violeta Jovanović i
 2. Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, Cankarjeva 5, SI – 6000 Koper, Slovenija, dekan prof. dr Mara Cotič.

Rukovodioci i koordinatori projekta:

 1. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, za Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Jagodina, Srbija (autor projekta) i
 2. Prof. dr Jurka Lepičnik-Vodopivec, za University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Slovenija.

Vreme realizacije projekta: februar 2017–septembar 2019.

 

Dokumenta

Bilateralni projekat Srbija–Slovenija – Odluka o saradnji
Cooperation Agreement (Ugovor o saradnji)
Basic data on the realization of the bilateral cooperation project at the level of higher education institutions (Osnovni podaci o realizaciji projekta)

 

Naučnoistraživački rezultati saradnika na projektu

 

Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina,
angažovani na bilateralnom projektu

 1. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, rukovodilac projekta za Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu
 2. Prof. dr Violeta Jovanović, dekan Fakulteta
 3. Prof. dr Vesna Trifunović
 4. Prof. dr Radmila Milovanović
 5. Prof. dr Marko Đorđević
 6. Doc. dr Snežana Marković
 7. Doc. dr Biljana Stojanović
 8. Doc. dr Verica Milutinović
 9. Doc. dr Ivana Ćirković-Miladinović
 10. Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović
 11. Doc. dr Irena Golubović-Ilić
 12. Doc. dr Jelena Mladenović
 13. Doc. dr Aleksandra Mihajlović
 14. Doc. dr Slađana Stanković
 15. Doc. dr Sandra Milanović
 16. Doc. mr Miloš Đorđević
 17. Doc. dr Predrag Živković
 18. Doc. dr Dušan Ristanović
 19. Doc. dr Nenad Vulović
 20. Doc. dr Nenad Stevanović
 21. Dr Vera Savić
 22. Mr Nataša Vukićević
 23. Mr Ivana Milić
 24. Milan Milikić
 25. Andrijana Miletić

Videoteka realizovanih časova sa projekta (inovativni nastavni modeli)