FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805


BILATERALNI PROJEKAT

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANJA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTARIVANJA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA I PODIZANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANJAOsnovni podaci o projektuTema projekta:

PRETPOSTAVKE I MOGUĆNOSTI RAZVIJANJA INOVATIVNIH MODELA NASTAVE U FUNKCIJI OSTVARIVANJA TRANSPARENTNOSTI UNIVERZITETSKOG OBRAZOVANJA I PODIZANJA KONKURENTNOSTI NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU ZNANJA

Institucije-učesnici u projektu:

1. Fakulteta pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina, Srbija, dekan Prof.dr Violeta Jovanović i
2. University of Primorska, Faculty of Education, Cankarjeva 5, SI – 6000 Koper, Slovenija, dekan prof.dr Mara Cotič.

Rukovodioci i koordinatori projekta:

1. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, za Fakultet pedagoških nauka Univeziteta u Kragujevcu, Jagodina, Srbija (autor projekta) i
2. Prof. dr Jurka Lepičnik-Vodopivec, za University of Primorska, Faculty of Education, Koper, Slovenija.

Vreme realizacije projekta: februar 2017- septembar 2019.
Dokumenta


Bilateralni projekat Srbija-Slovenija - Odluka o saradnji

Cooperation Agreement (Ugovor o saradnji)


Basic data on the realization of the bilateral cooperation project at the level of higher education institutions (Osnovni podaci o realizaciji projekta)
Naučnoistraživački rezultati saradnika na projektuNastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, Jagodina,
angažovani na bilateralnom projektu

1. Prof. dr Emina Kopas-Vukašinović, rukovodilac projekta za Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu

2. Prof. dr Violeta Jovanović, dekan Fakulteta

3. Prof. dr Vesna Trifunović

4. Prof. dr Radmila Milovanović

5. Prof. dr Marko Đorđević

6. Doc. dr Snežana Marković

7. Doc. dr Bilјana Stojanović

8. Doc. dr Verica Milutinović

9. Doc. dr Ivana Ćirković-Miladinović

10. Doc. dr Olivera Cekić-Jovanović

11. Doc. dr Irena Golubović-Ilić

12. Doc.dr Jelena Mladenović

13. Doc. dr Aleksandra Mihajlović

14. Doc.dr Slađana Stanković

15. Doc. dr Sandra Milanović

16. Doc. mr Miloš Đorđević

17. Doc. dr Predrag Živković

18. Doc. dr Dušan Ristanović

19. Doc. dr Nenad Vulović

20. Doc. dr Nenad Stevanović

21. Dr Vera Savić

22. Mr Nataša Vukićević

23. Mr Ivana Milić

24. Milan Milikić

25. Andrijana Miletić
Videoteka realizovanih časova sa projekta (inovativni nastavni modeli)