FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
 
Naučno-istraživački rad (NIR)  

Izdavačka delatnost- Stalne publikacije
 
Naučni skupovi  
Naučni projekti  
Program stručnog usavršavanja  
 
Ostalo  


Diplomski radovi
 
 

Čitaonica Fakulteta
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka

    

BIBLIOTEKA SA DUGOM TRADICIJOM

Čoveku koji ima biblioteku i vrt ne treba  ništa više
Ciceron

 

Još je Zakonom o ustrojstvu Učitelјske škole od 5. oktobra 1870. godine, zarad unapređenja nastave i naučnog obrazovanja, predviđeno osnivanje učitelјske školske biblioteke. Ova biblioteka postoji od osnivanja Učitelјske škole u Jagodini (1898). Nјen celokupni fond kasnije je preuzela Pedagoška akademija za obrazovanje nastavnika razredne nastave, a potom, 1993. godine, nasledio Učitelјski fakultet, danas Fakultet pedagoških nauka u Jagodini.
Biblioteka raspolaže vrednim fondom od 38.000 knjiga i 50 naslova časopisa iz oblasti književnosti, umetnosti, kulture, pedagogije, psihologije itd. Deo fonda čine i doktorske disertacije, magistarske teze, master i specijalistički radovi i oko 3.000 diplomskih radova.
Izbor novih publikacija i bogaćenje knjižnog fonda, u skladu je sa potrebama i zahtevima nastavnog procesa iz delokruga rada Fakulteta, pedagoškog i naučno-istraživačkog rada. Knjige se nabavlјaju kupovinom, poklonima i donacijama.
Publikacije kojima biblioteka ne raspolaže nabavlјaju se posredstvom međubibliotečke pozajmice od biblioteka članica sistema COBISS.SR. Jedinstven programski paket COBISS, zasnovan na sistemu uzajamne katalogizacije, naša Biblioteka koristi od 2006. godine.
Danas je rad Biblioteke u potpunosti automatizovan. Katalozi Biblioteke u štampanom i elektronskom obliku omogućavaju lak pristup informacijama.
Nastavnici i saradnici imaju besplatan pristup mreži Konzorcijuma biblioteka Srbije za objedinjenu nabavku KObSON.
Čitaonica sa 50 mesta, u kojoj studenti koriste bogatu referentnu zbirku, pozajmno odelјenje, fond i računarski centar, čine integralni deo bibliotečkog prostora i dostupni su korisnicima i u dane vikenda.                                        Fond                                                                               Čitaonica          

           

Posebno mesto u Biblioteci zauzimaju legat Sretena M. Adžića, prvog upravitelјa Učitelјske škole u Jagodini i osnivača Biblioteke, zbirka Stare i retke knjige, koja sadrži 87 naslova i reprint Miroslavlјevog jevanđelјa.                                                                       Legat Sretena M. Adžića

           


              reprint Miroslavlјevog jevanđelјa                                          zbirka Stare i retke knjige

U delokrug svog rada Biblioteka je uvrstila i kulturno-obrazovne aktivnosti: promocije i izložbe knjiga, obeležavanje značajnih jubileja, organizovanje susreta sa piscima, radionice itd.Vladeta Jerotić:
„O pojavi nametalјa i
odupiranja u vaspitanju
i u društvu“

Nebojša Dugalić: „O lepoti govora“

Dragoslav Mihailović:
„Život u delima“Promocije knjiga profesora našeg Fakulteta

 

Miloš Kovačević: „Stilska značenja i zračenja“ 
Sleva nadesno: prof.dr Miloš Kovačević, prof. dr Milanka Babić,
prof. dr Tiodor Rosić, doc. dr Ilijana Čutura

 

Doc. dr MarkoM. Đorđević: „Kulturni obrasci u vremenu medijskog spektakla“
Sleva nadesno: doc. dr Ilijana Čutura, doc. dr Marko M. Đorđević,
prof. dr Dobrivoje Stanojević, prof. dr Mirko Miletić, Mileva Lukić


                    

U našoj biblioteci možete pronaći miran kutak za učenje radnim danima od 8.00 do 20.00 časova i subotom od 9.00 do 13.00 časova.

 

COBISS.SR 


Baza naše Biblioteke

 

 

Kontakt:

Mileva Lukić, šef Biblioteke                   mileva.lukic@pefja.kg.ac.rs
Svetlana Stevanović, bibliotekar           svetlana.stevanovic@pefja.kg.ac.rs
Ivan Ivanović, bibliotekar                     ivan.ivanovic@pefja.kg.ac.rs
biblioteka@pefja.kg.ac.rs
tel. 035/223 805
lok. 108 
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle