FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
Akreditacija
 
 
 
Ustanova
 
Akreditacija ustanove  
 
Osnovne akademske studije
 
OAS Učitelj  
OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
OAS Vaspitač u domovima  
 
Master akademske studije  
   
MAS Učitelj  
MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama  
MAS Vaspitač u domovima  
MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
MAS Liderstvo u obrazovanju  
 
Doktorske studije  
   
DS Metodika nastave  
 

 

 

 

 

 

Akreditacija

Akreditacija ustanove
Standardi

OAS Učitelj
Standardi

OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Standardi

OAS Vaspitač u domovima
Standardi

MAS Učitelj
Standardi

MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Standardi

MAS Vaspitač u domovima
Standardi


AKREDITACIJA FAKULTETA 2014.

Dozvola za rad

Odluka

Uverenje


AKREDITACIJA NIO 2016.

Odluka


AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA 2014. (odluke i uverenja)

Odluka OAS Učitelj
Uverenje OAS Učitelj

Odluka MAS Učitelj
Uverenje MAS Učitelj

Odluka OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Uverenje OAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

Odluka MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama
Uverenje MAS Vaspitač u predškolskim ustanovama

Odluka OAS Vaspitač u domovima
Uverenje OAS Vaspitač u domovima

Odluka MAS Vaspitač u domovima
Uverenje MAS Vaspitač u domovima


AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA 2015. (odluke, uverenja i dopuna dozvole za rad)

Odluka o akreditaciji studijskog programa MAS Liderstvo u obrazovanju
Odluka o usvajanju studijskog programa MAS Liderstvo u obrazovanju

Uverenje MAS Liderstvo u obrazovanju
Rešenje o dopuni dozvole za rad MAS Liderstvo u obrazovanju


Odluka MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
Uverenje MAS Obrazovanje profesora predmetne nastave
Rešenje o dopuni dozvole za rad

AKREDITACIJA STUDIJSKIH PROGRAMA 2016. (odluke, uverenja)

Odluka o akreditaciji studijskog programa DAS Metodika nastave
Uverenje o akreditaciji studijskog programa DAS Metodika nastave

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle