FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Pedagoškog fakulteta  


asistent dr Vladimir Ristić

e-mail: vladimir.ristic@pefja.kg.ac.rs

Bibliografija

 

 

Vladimir Ristić

OSNOVNI PODACI
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle