FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


saradnik u nastavi Sandra Milanović

e-mail:

Bibliografija

 

 

 

Sandra Milanović

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

Sandra R. Milanović

Zvanje

 saradnik u nastavi

Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Pedagoški fakultet u Jagodini, 11.02.2008. godine

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Fizička kultura sa metodikama

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2007

Pedagoški fakultet u Jagodini

Fizička kultura sa metodikama

Doktorat

 

 

 

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

 

 

 

Diploma

2001

Univerzitet u Nišu, Fakultet fizičke kulture

 

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

naziv predmeta  
 

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

       
       
       
       
       
       
       

 

     

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata

 

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

 

Trenutno učešće na projektima

Domaći

Međunarodni

Usavršavanja

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle