FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

 

Obaveštenje za diplomirane studente (koji su diplomirali u akademskoj 2011/2012, 2012/2013 i 2013/2014 godini)

Drage kolege,

Republika Srbija učestvuje u projektu „Visoko obrazovanje i mogućnosti na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana“ (Higher Education Provision and Labour Market Opportunities in the Western Balkan Countries) koji finansira Evropska komisija, a sprovodi Londonska škola za ekonomiju i političke nauke u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Delegacijom Evropske Unije u Republici Srbiji. Za izvođenje projekta u Srbiji zadužen je Centar za obrazovne politike iz Beograda.
Cilj projekta je da mapira ponudu studijskih programa na visokoobrazovnim institucijama u regionu, definiše izazove sa kojima se diplomirani studenti susreću prilikom ulaska na tržište rada, kao i da identifikuje razvojne sektore koji mogu biti potencijalni pokretači razvoja privrede, a samim tim i budući glavni poslodavci diplomiranim studenatima. Dok se samo istraživanje sprovodi sa ciljem da se doprinese uspostavljanju jače veze između diplomiranih studenata i tržišta rada.

Vaša saradnja i učešće u ovom istraživanju od velike je važnosti za potpuno sagledavanje izazova sa kojima se diplomirani studenti susreću u pokušaju da se uključe na tržište rada u Srbiji, te vas u tu svrhu vas molimo da popunite upitnik koji se nalazi  na adresama:
 


 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle