FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


asistent Nenad Stevanović

e-mail:

Bibliografija

 

 

Nenad Stevanović

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

Nenad J. Stevanović

Zvanje

 asistent

Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Pedagoški fakultet u Jagodini 50%, 12.04.2010. godine

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Pedagoška

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2010

Pedagoški fakultet u Jagodini

Pedagoška

Doktorat

student doktorskih studija

Filozofski fakultet u Beogradu

 

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

 

 

 

Diploma

2006

Filozofski fakultet u Beogradu

Diplomirani pedagog

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

naziv predmeta  
 

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

  Opšta pedagogija    
  Porodična pedagogija    
       
       
       
       
       

 

     

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata

 

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

 

Trenutno učešće na projektima

Domaći

Međunarodni

Usavršavanja

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle