FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA


Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805
   
Liderstvo u obrazovanju  
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

Treći konkursni rok za upis na master studije Liderstvo u obrazovanju i Obrazovanje profesora predmetne nastave za š.k. 2017/2018.

Neophodno je da kandidati za MAS Liderstvo u obrazovanju dostave celokupnu konkursnu dokumentaciju i u elektronskoj formi (skeniranu), do istog roka koji važi za predaju dokumenata u papirnoj formi.

Skenirani fajl mora da sadrži ime i prezime kandidata.

Elektronske fajlove treba slati na adresu: jelenat@gwu.edu.

 

Studijski program Liderstvo u obrazovanju

Brošura

 

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle