FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


asistent Jelena Mladenović

e-mail:

Bibliografija

 

 

 

Jelena Mladenović

OSNOVNI PODACI

Ime, srednje slovo, prezime

Jelena M. Mladenović

Zvanje

 asistent

Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada

Pedagoški fakultet u Jagodini, 25.02.2008. godine

Uža naučna odnosno umetnička oblast

Osnove prirodnih nauka

Akademska karijera

 

Godina

Institucija

Oblast

Izbor u zvanje

2009

Pedagoški fakultet u Jagodini

Osnove prirodnih nauka

Doktorat

 

 

 

Specijalizacija

 

 

 

Magistratura

 

 

 

Diploma

1998

Prirodno-matematiški fakultet u Kragujevcu

Biologija

Spisak predmeta koje nastavnik drži na studijama prvog i drugog nivoa

 

naziv predmeta  
 

Naziv studijskog programa, vrsta studija

Časova aktivne nastave

       
       
       
       
       
       
       

 

     

Reprezentativne reference (minimalno 5 ne više od 10)

  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 
  1.  
 

Zbirni podaci naučne, odnosno umetničke i stručne aktivnosti nastavnika

Ukupan broj citata

 

Ukupan broj radova sa SCI (SSCI) liste

 

Trenutno učešće na projektima

Domaći

Međunarodni

Usavršavanja

 

Drugi podaci koje smatrate relevantnim

Student doktorskih studija na Prirodno matematčkom fakultetu u Kragujevcu

 
 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle