FAKULTET PEDAGOŠKIH NAUKA
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU,
JAGODINA

Milana Mijalkovića 14, 35000 Jagodina,
Tel. (+381 35) 223 805,
Fax (+381 35) 223 805

   
Nastavnici i saradnici Fakulteta pedagoških nauka  


asistent mr Branko Ilić

e-mail: branko.ilic@pefja.kg.ac.rs

Bibliografija

 

 

 

Branko Ilić

OSNOVNI PODACI

Ime i prezime BRANKO A. ILIĆ         
Zvanje Asistent
Naziv institucije u  kojoj nastavnik radi sa punim radnim vremenom i od kada Pedagoški fakultet u Jagodini
13.11.2000.
Uža naučna odnosno umetnička oblast Književnost sa metodikom

AKADEMSKA KARIJERA
  Godina Institucija Oblast
Izbor u zvanje 2009. Pedagoški fakultet u Jagodini Filološke nauke
Doktorat      
Specijalizacija      
Magistratura 2008. Filološki fakultet u Beogradu  
Diploma 1997. Filološki fakultet u Beogradu Filološke nauke(Opšta književnost i terorija književnosti)

 

Designed by Verica, Nebojsa, Pavle