Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Милан Миликић

Име, средње слово, презиме: Милан П. Миликић
Звање: Асистент
Датум рођења: 8.8.1988.
Ужа научна односно уметничка област: Методика наставе математике
Катедра: Катедра за дидактичко-методичке науке
Кабинет: Кабинет за методику математике (II спрат)
Телефон:
е-mail: m.milikic@yahoo.com
Консултације: понедељком и уторком од 12:00 до 14:00

Назив институције у којој наставник ради са пуним радним временом:

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Академска каријера

Промена Година Институција Област
Избор у звање 2015. Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Методика наставе математике
Мастер 2012. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Математика
Диплома 2010. Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет Математика

Списак предмета које наставник држи на основним и мастер студијама

  1. Методика наставе математике (Учитељ, III година ОАС)
  2. Методички практикум математике (Учитељ, IV година ОАС)
  3. Методика развоја почетних математичких појмова (Васпитач у предшколским установама, III година ОАС)
  4. Методички практикум развоја почетних математичких појмова (Васпитач у предшколским установама, IV година ОАС)

Списак предмета које наставник држи на докторским студијама

Репрезентативне референце

  1. Миликић, М. (2018). Трајност математичких знања ученика средњих школа стечених у првом циклусу обавезног образовања. Узданица, 15 (1), 221-231.
  2. Вуловић, Н., Миликић, М. (2017). Мишљења учитеља и наставника математике о применљивости стечених знања. Учење и настава, 3 (4), 697-706.
  3. Вуловић, Н., Миликић, М. (2015). Национални оквир исхода математичких такмичења ученика четвртог разреда. Методички аспекти наставе математике III: зборник радова са трећег међународног научног скупа, 119-129, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
  4. Миликић, М. (2015). Примена аудио-визуелних наставних средстава у овладавању почетним математичким појмова. Методички аспекти наставе математике III: зборник радова са трећег међународног научног скупа, (159-164), Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Остале активности

Учешће на пројектима: Претпоставке и могућности развијања иновативних модела наставе у функцији остваривања транспарентности универзитетског образовања и подизања конкурентности на домаћем и иностраном тржишту знања (2017-2019) који реализују Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина и Педагошки факултет Универзитета у Приморском, Копар, Словенија.
Усавршавања:
Област Интересовања: Методика наставе математике
Чланства у организацијама: Члан Друштва математичара Србије
Остали подаци: