Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Деканат

 

Дужност декана Факултета од 1.10.2014. године обавља проф. др Виолета Јовановић.
Она је на ту дужност изабрана 29.09.2014. године одлуком Савета Факултета.

Дужност продекана за наставу и студентска питања обавља проф. др Илијана Чутура.
Дужност продекана за научноистраживачки рад и издавачку делатност обавља проф. др Емина Копас Вукашиновић
Дужност продекана за финансије обавља доц. др Ненад Вуловић

Рад деканата са студентима

 Извршиоци Име лица Рад са студентима
 Декан Факултета Проф. др Виолета Јовановић
 Продекан за наставу и студентска питања Проф. др Илијана Чутура Среда од 10 до 12:30 часова
 Продекан за научноистраживачки рад и   издавачку делатност Проф. др Емина Копас Вукашиновић
 Продекан за финансије Доц. др Ненад Вуловић
 Продекан за међународну сарадњу Доц. др Ивана Ћирковић-Миладиновић
 Координатор за односе са јавношћу Проф. др Марко Ђорђевић
 Шеф Кабинета декана Марија Ђорђевић

 

Уз свакодневне послове које има, деканат се нарочито ангажује на кључним задацима развоја Факултета у смислу његове стабилизације, унапређивању научно-наставног рада, побољшавању материјално-техничких услова, успостављању међународне сарадње са сродним факултетима у суседним државама и Европи, чвршћем повезивању са друштвеном средином, Универзитетом у Крагујевцу, учитељским и педагошким факултетима у Србији, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, основним школама, предшколским установама и домовима за ученике у Јагодини, и другим културним и научним организацијама. Остварује плодотворну сарадњу са Скупштином Града Јагодина.
Учествује у раду различитих универзитетских радних тела. Активно сарађује са ресорним министарствима и обезбеђује сваковрсну стабилност Факултету.