Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника (36 ЕСПБ)


Пријаве испита су од 01. до 05. у месецу.

Обавештење

Распоред испита за полазнике педагошко-психолошко-методичког образовања наставника у априлском испитном року 2018.

Извод из прегледа календара рада за школску 2017/2018. годину. – Испитни рокови до краја школске 2017/2018. године, у складу са одлукама Наставно-научног већа Факултета.

Обавештење за заинтересоване наставнике предметне наставе да се могу уписати на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ

Пријавни лист
Одлука Факултета
Одлука Сената Универзитета
 Програм ППМ
Допуна Програма ППМ
Одлука Сената Универзитета
Листа предмета

ЦЕНОВНИК

Образац пријаве за полагање испита за студенте

Жиро рачун Факултета: 840-1292666-93, позив на број: 742371-04940,
Корисник: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина