Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Тим за психолошко-педагошку подршку студентима


Студирање представља својеврстан изазов адаптационим и општим развојним потенцијалима личности студената. Тешкоће прилагођавања на нову животну средину и стратегије учења које се могу показати неадекватне захтевима студирања, само су неке од тешкоћа са којима се суочавају студенти.

У циљу превазилажења различитих проблема и пружања додатне подршке, али и унапређивања способности свих студената да успешно и квалитетно студирају, усавршавају своје потенцијале и напредују у животу, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, у Јагодини, формиран је Тим за психолошко-педагошку подршку студентима.

Тим ради у следећем саставу:

Проф. др Радмила Миловановић, психолог, руководилац Тима
Доц. др Биљана Стојановић, педагог,
Доц. др Весна Петровић, психолог,
Асистент Теодора Маринковић, психолог
(остали наставници и сарадници – по потреби)

Активности Тима су усмерене ка следећим подручјима деловања:

  • Каријерно информисање и усмеравање,
  • Помоћ у решавању академских тешкоћа (технике учења, планирање времена и сл.),
  • Подршка развоју животних вештина (социјалне вештине, превладавање стреса, превладавање социјалне анксиозности итд.),
  • Проналажење других служби помоћи и подршке.

Активности Тима се организују у облику:

  • индивидуалног рада,
  • рада у групама,
  • радионица (развој вештина, психоедукативне),
  • предавања.

Уколико студенти желе индивидуални рад, неопходно је да се јаве неком од чланова тима и закажу разговор.