Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Центар за издавачку делатност


 

ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА

  • Унапређивање квалитета организације издавачке делатности Факултета (оцењивања и одобравања за штампање рукописа наставних, научних, стручних, информативних и других публикација).
  • Развијање система за квалитетно и транспарентно промовисање публикација Факултета, у васпитно-образовним институцијама у земљи и шире, чиме ће се допринети афирмацији и даљем развоју Факултета.
  • Развијање сарадње са другим издавачима и центрима за издавачку делатност и изналажење могућности за заједничку припрему публикација.
  • Стварање повољних услова за издавање и продају публикација.
  • Остваривање услова за континуирану размену публикација у земљи и иностранству.
  • Побољшање квалитета наставе и унапређење процеса образовања на Факултету квалитетном уџбеничком и другом литературом.

 

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА

  • Издавање наставних, научних, стручних, информативних и електронских публикација које доприносе унапређивању наставно-научног рада на Факултету.
  • Припремање и доношење годишњег плана издавачке делатности Факултета.
  • Складиштење, дистрибуција и продаја факултетских публикација.
  • Медијско представљање публикација.

 

Руководилац Центра за издавачку делатност

Доц. др Маја Димитријевић

 

Издавачки савет

Проф. др Виолета Јовановић
Проф. др Емина Копас-Вукашиновић
Проф. др Илијана Чутура
Проф. др Тиодор Росић
Доц. др Ненад Вуловић
Доц. др Бранко Илић
Доц. др Предраг Живковић
Доц. др Јелена Младеновић