Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Резултати испита – архива 2018.


Резултати испита одржаних у фебруару 2018. године:

Српски језик – ПВ, ДВ
Основе физичког и здравственог васпитања – резултати квиза
Увод у проучавање књижевности ПВ ИВ година и дошколовање – усмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ – усмени
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Основе природних наука У
Основи математике 1
Основи математике 2
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – ППМ
Енглески језик струке У – писмени
Књижевност за децу У, ПВ
Увод у проучавање књижевности У
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Развојне кризе и ментално здравље
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Интеркултурално образовање
ИЦТ у настави
Основе информатике ПВ
Инклузија у образовању
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Интеракција и комуникација у васпитном раду (дошколовање)
Увод у проучавање књижевности – пимени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – пимени – ДВ
Увод у проучавање књижевности – пимени – ПВ ИВ година и дошколовање
Педагошка психологија
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Филозофија са етиком
Реторика
Развојна психологија – коначно
Методика наставе музичке културе
Развојна психологија
Методологија педагошких истраживања – испит
Академско писање – испит
Српски језик I
Увод у историју српске књижевности III У
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер
Туначење књижевног дела У – мастер
Основе комуникологије


Резултати испита одржаних у јануару 2018. године:

Психопатологија деце и младих – Коначне оцене
Одрживи развој животне средине
Увод у проучавања књижевности – усмени ПВ ИВ година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – усмени ДВ
Увод у проучавање књижевности – усмени ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени У
Основе природних наука ПВ
ИЦТ у настави Мастер
Основе информатике ДВ
Основе информатике ПВ
Основе информатике У
Основе математике I и II
Основе социјалне педагогије
Инклузија у образовању У
Инклузија у образовању ПВ, ДВ
Књижевност за децу ПВ – усмени
Увод у историју српске књижевности I
Социологија образовања
Педагошка психологија
Интеракција и комуникација у васпитном раду – ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду и Психопатологија – ДВ
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ
Увод у проучавање књижевности – писмени – ПВ IV година и дошколовање
Увод у проучавање књижевности – писмени – ДВ
Филозофија са етиком
Реторика
Психологија комуникације
Интеркултурално образовање јануар
Инклузивно образовање – теорија и пракса – Мастер
Екологија
Општа хигијена
Општа хигијена – дошколовање
Зелени путокази
Зелени путокази – дошколовање
Основе природних наука – У
Основе природних наука – ДВ
Развој и учење деце раних узраста
Култура младих
Енглески језик струке – II година -испит
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Породица и савремено друштво – испит
Основе математике 1 – други колоквијум
Енглески језик струке У – писмени
Интеракција и комуникација у васпитном раду
Академски енглески језик
Елементарни математички појмови – колоквијум II
Основе математике II – колоквијум II
Српски језик
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методика ликовног васпитања
Књижевност за децу – писмени – У, ПВ
Основе информатике ДВ – колоквијум II
Основе информатике ПВ – колоквијум II
Основе информатике У – колоквијум II
Основе информатике ДВ – колоквијум I (поправни)
Основе информатике ПВ – колоквијум I (поправни)
Основе информатике У – колоквијум I (поправни)
Развојна психологија
Дидактика У
Дидактика ДВ
Дидактика У – колоквијум II (поравни)