Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Обавештења


Обавештавају се студенти на основним и мастер академским студијама да након истека редовног трајања студија (апсолвенти) и полазници на Програму педагошко-психолошко-методичког образовања наставника, имају право да полажу испите и у ванредном мајском испитном року школске 2017/2018. године, на основу одлуке Наставно-научног већа од 24.4.2018.године.


ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СВИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА, ДА ЋЕ СЕ ОЦЕНЕ ИЗ НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ИСТРАЖИВАЧКА ПРАКСА

УПИСИВАТИ, У ПЕТАК, 27.04.2018. ГОДИНЕ, У 11 ČАСОВА.

проф. др Илијана Чутура


Обавештавају се студенти мастер академских студија да, због техничких проблема, пријава испита за редовни априлски испитни рок траје до 3.априла 2018. године.
Моле се студенти да поступају у складу са упутством о коришћењу е-студент апликације.
Проф. др Илијана Чутура


 Пријава испита за редовни јунски испитни рок 2018. биће од 21. до 25. маја 2018. (уместо од 14. до 18.)


 Диманика уплате школарине у школској 2017/2018. години


 Услови уписа у другу, трећу и четврту годину основних академских студија, и у другу годину мастер академских студија на студијском програму Мастер васпитач у домовима у школској 2017/2018. години


Обавештење за студенте четврте године о подели у групе за реализацију вежби у шк. 2017/2018.

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама


Обавештење за студенте треће године о подели у групе за реализацију вежби у шк. 2017/2018.

 ОАС Учитељ
 ОАС Васпитач у предшколским установама 


 Обавештење за заинтересоване кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, да се могу уписати у четврту годину студија на нов акредитован четворогодишњи Студијски програм Васпитач у предшколским установама (240 ЕСПБ) за стицање стручног назива Дипломирани васпитач, у статусу студента који плаћа школарину.


 Обавештење за заинтересоване учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме), да се могу уписати у трећу годину основних академских студија на студијским програмима:
1. Учитељ, за стицање стручног назива дипломирани учитељ (четворогодишње студије)
2. Васпитач у предшколским установама, за стицање стручног назива дипломирани васпитач (четворогодишње студије)


 Обавештење за заинтересоване кандидате који су завршили трогодишње основне струковне студије за образовање васпитача у предшколским установама (180 ЕСПБ) да се могу уписати у четврту годину студија на нов акредитован четворогодишњи Студијски програм Васпитач у предшколским установама (240 ЕСПБ) за стицање стручног назива Дипломирани васпитач, у статусу студента који плаћа школарину.


 Обавештење за заинтересоване наставнике предметне наставе да се могу уписати на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Катедра за филолошке науке
Распоред консултација у зимском семестру 2017/2018.

 

Бр.

 

Наставник

 

Дан

 

Време

1. Проф. др Виолета Јовановић среда 11.00 – 12.30
2. Проф. др Илијана Чутура понедељак 13.00 – 15.00
3. доц. др Бранко Илић уторак
среда
10.30 – 11.30
12.30 – 13.30
4. Нина Марковић  уторак 12.30 – 14.30
5. доц. др  Ивана Ћирковић-Миладиновић понедељак 
петак
14.00 – 15.00
14.00 – 15.00
6. Марија Станојевић среда 11.35 – 13.00
7. Марија Ђорђевић понедељак
среда
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30
8. др Вера Савић понедељак
среда
12.30 – 13.30
12.30 – 13.30

ТЕРМИНИ КОНСУЛТАЦИЈА
(у летњем семестру 2017)

Проф. др Александар Игњатовић

Понедељком од 12:00 до 13:00
Уторком од 11:30 до 12:30

Емаил адреса: aleksig79@yahoo.com


Обавештавају се студенти мастер академских студија (студијски програм: Мастер учитељ, Мастер васпитач у предшколским установама и Мастер васпитач у домовима) да су активирани налози у оквиру е-студент апликације. За почетну лозинку је постављен ЈМБГ студента.


 Термини консултација – Катедра за дидактичко методичке науке


 Одобравају се ванредни испитни рокови на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу почев од школске 2016/17. године за полазнике Програма педагошко-психолошко-методичког образовања наставника и студенте по истеку редовног трајања студијских програма на основним и мастер академским студијама (апсолвенте).
Ванредни испитни рокови су новембарски и децембарски
.


 Одлука о условима за упис у наредну годину студија


 Одлука о утврђивању броја испитних рокова


Обавештење о пријави испита у ванредним испитним роковима

Пријава испита у одобреним ванредним испитним роковима за студенте основним и мастер академских студија, врши се електронски, приступом еСтудент сервису.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 Студент мастер академских студија, након истека редовног трајања студија, има право да полаже испите и у ванредним испитним роковима у току школске године (октобарски, новембарски, децембарски, фебруарски, мартовски и мајски испитни рок).
Пријава испита је од 20. до 25. у месецу који претходи ванредном испитном року.


 Лицу са стеченим првим степеном високог образовања на основним струковним студијама за образовање васпитача у предшколским установама у трогодишњем трајању и обиму од 180 ЕСПБ омогућује се упис на Студијски програм основних академских студија за стицање стручног назива Дипломирани васпитач на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.


 Обавештење о умањењу школарине


 Одлука о признавању дипломског-завршног рада


 Студентима основних академских студија уписаних по одредбама Закона о високом образовању, одобрава се полагање пренетих испита из наставних предмета претходних година студија у ванредним испитним роковима.


Обрасци (семестрални лист, ШВ образац, захтев за издавање потврде о статусу) могу се преузети овде или се могу добити у студентској организацији уз надокнаду трошкова штампе.


 Обавештење о упису студената који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење о упису у четврту годину студија на нов акредитован студијски програм Васпитач у предшколским установама (240 ЕСПБ)

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА


Обавештавају се студенти мастер академских студија да ће сви испити код проф. Живорада Марковића бити одржани у суботу, 28.4.2018. године од 9 часова.


Обавештење за Студенте који су полагали Социологију образовања (20.04.)
Термин уписа оцена и усменог полагања испита, помера се за среду, у 10.00 у кабинету 13.

Весна Трифуновић


Испити ПСИХОЛОГИЈА МЕНТАЛНОГ ЗДРАВЉА, ИНТЕРАКЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА У ВАСПИТНОМ РАДУ  И ПСИХОПАТОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА И МЛАДОСТИ -Проф. др Радмила Миловановић, заказани за 28.април 2018. уместо у 10ч., биће одржани у 12 часова


Обавештење о термину испита из Педагошке психологије


Писмени део испита из Педагошке психологије  одржаће се заказаног датума – у суботу 21. априла у 14h.

Усмени део испита за све студенте биће одржан у среду, 25. априла у 16h


Обавештење о термину испита из Развој и учење деце раних узраста 


Писмени део испита из Развој и учење деце раних узраста одржаће се заказаног датума – у четвртак 19. априла у 16h.

Усмени део испита за све студенте биће одржан у понедељак, 23. априла у 16h

(Заинтересовани студенти за усмени испит треба да се јаве да бисмо направили термине)


„Испит из УВОДА У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОСТИ за ПРЕДШКОЛСКЕ и ДОМСКЕ ВАСПИТАЧЕ (укључујући и СТУДЕНТЕ на ДОШКОЛОВАЊУ) у априлском испитном року, заказан за суботу, 21. априла 2018, у 10 сати, помера се за исти дан у 14.00 часова. –  доц. др Бранко ИЛИЋ“


Испит из предмета Основе визуелне уметности 1 (учитељи, I година) код доц. др Мие Арсенијевић  заказан за 27.04. се помера и биће одржан у уторак 24.04.2018. у 15,30 часова.


Обавештење за студенте смера ДВ и ПВ, трећа година. Због одржавања државног такмичења из математике, испит у оквиру предмета  Инклузија у образовању за студенте ова два смера  почеће у 13.30, 21.04.2018.

Обавештење за студенте смера Мастер учитељ. Због одржавања државног такмичења из математике, испит у оквиру предмета  Инклузивно образовање – теорија и пракса, почеће у 13.30, 21.04.2018.

Колоквијум у оквиру предмета  Конструктивно решавање сукоба ће се због одржавања државног такмичења из математике одржати у 13.30, 21.04.2018.

Позивају се студенти на смеру Васпитач у предшколским установама – мастер који су са закашњењем уписали студије да се јаве на мејл teorijaipraksa@gmail.com уколико имају било коју дилему у вези са начином припремања испита у оквиру предмета Инклузивно образовање – теорија и пракса, литературом или желе да закажу консултације.  Јелена Старчевић


Промена термина за полагање испита у априлском испитном року за следеће предмете:

Методика ликовног васпитања, Методички практикум ликовног васпитања (ПВ, IV година), уместо 14.4. биће одржан 27.4 у 12 часова

Ликовна креативност (ДВ, III година), биће одржан 27.4. у 14 часова

Доц. мр Милош Ђорђевић


Студенти који нису положили колоквијуме код проф. Емине Копас-Вукашиновић, а планирају да у МАЈСКОМ испитном року  полажу испите, полагаће колоквијуме 14. маја 2018.  у 10.00 часова.


Испит из Теорије и праксе образовања и васпитања се помера са 17.4. у 16:00 на 24.4. у 15:15.


Испит из предмета Основе физичког и здравственог васпитања у априлском року заказан за 15.4.2018. помера се за четвртак 26.4.2018. године у 16 h.

Испит из предмета Основе физичког и здравственог васпитања заказан за 15.4.2018. помера се за четвртак 26.4.2018. године у 16 h.


Студенти који нису положили колоквијуме код проф. Емине Копас-Вукашиновић, а планирају да у  мајском  року  полажу испите, полагаће колоквијуме 14. маја у 11.00 часова.

Студенти који у овом пролећном семестру школске 2017/18. године похађају наставу из предмета КУРИКУЛУМИ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА, поправни колоквијум ће полагати 9. маја 2018. године у 16.30 часова.


Усмени испит из Општег енглеског језика, смер Учитељ, у априлском року биће одржан у четвртак, 12.4.2018. у 16.00 сати. Др Вера Савић


Студенти који нису положили колоквијуме код доц. др Биљане Стојановић, а планирају полагање испита у априлском испитном року (предмети: ПРЕДШКОЛСКА ДИДАКТИКА, ОСНОВЕ ДОМСКЕ ПЕДАГОГИЈЕ, МЕТОДИКА РАДА ДОМСКОГ ВАСПИТАЧА, ПЕДАГОШКА КОМУНИКОЛОГИЈА) полагаће колоквијуме у понедељак, 16.4.2018. 14,30h.

доц. др Биљана Стојановић


Испит из Филозофије са етиком за апсолвенте одржаће се 10. априла са почетком у 15:30 


Промена термина испита у априлском испитном року 2018. године

Испит Информатика у образовању (3. година, ОАС Учитељ) уместо 16.4.2018. у 16 h, биће одржан 22.4.2018. у 10h

Испит Хипермедији у е-образовању (3. година, ОАС Учитељ) уместо 18.4.2018. у 16 h, биће одржан 25.4.2018. у 16h

Наставник
Доц. др Верица Милутиновић


АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК

Тест из Методичког практикума математике и испит у целости из Методике развоја почетних математичких појмова одржаће се у среду 11.априла од 16.00 часова.


Усмени делови испита (Васпитачи IV година) код доц. др Ненада Вуловића одржаће се у четвртак 12.априла од 14.30 часова.


Испит из Филозофије са етиком, Реторике и Филозофије образовања одржаће се 10.априла у термину од 15:30 – 16:30 -писмено, а од  16:45 – усмено.


Испит Академско писање (мастер академске студије) биће одржан у два термина: у редовном термину (петак, 13. април) и у суботу, 21. априла у 10 часова.


Испит из Основа комуникологије /У/ код проф. др Марка Ђорђевића,  уместо 14. априла 2018. у 10 часова, биће одржан 16. априла 2018 у 12.30 часова.
Испит из Говорних вештина и комуникација /У, ПВ, ДВ/ код проф. др Марка Ђорђевића, уместо 18. априла 2018. у 16 часова, биће одржан истог дана у 11.30 часова.
Испит из Основа комуникологије /ПВ и ДВ/ код проф. др Марка Ђорђевића, уместо 26. априла 2018. у 16 часова, биће одржан 25. априла 2018. у 11.30 часова.
Испит из Медијске писмености /ПВ, ДВ/ код проф. др Марка Ђорђевића, уместо  16. априла 2018. у 16 часова, биће одржан истог дана у 12.30 часова

Проф. др Марко М. Ђорђевић
координатор за односе са јавношћу


Студенти који нису положили колоквијуме код проф. Емине Копас-Вукашиновић, а планирају да у АПРИЛСКОМ испитном року  полажу испите, полагаће колоквијуме 10. априла 2018.  у 10.00 часова.


Испит из предмета Основе визуелне уметности 1 (Учитељи, 1.година) код Доц др Мие Арсенијевић, заказан за 30.3.2018 се помера и биће одржан 3.4.2018. у 16 сати.


Обавештење за студенте мастер студија, свих смерова: испит из Академског енглеског језика одржаче се у ванредном мартовском року 14.3.2018. у 16.00 сати, и у редовном априлском року 14.4.2018. у 10.00 сати. Предметни наставници.


Распоред наставе на Методичком практикуму енглеског језика (Изборни 9) у летњем семестру 2017/2018. годину: понедељак, 9.00-11-15 (сваке другог понедељка почевши од 19.02.2018); уторак, 12.00-14.15 (сваког другог уторка почевши од 27.2.2018).

др Вера Савић, предметни наставник


Студенти мастер студија, на смеру предшколски васпитач, из наставног предмета Курикулуми предшколског васпитања ће имати предавања сваке друге недеље, средом, почев од 7. фебруара 2018. године, са почетком од 16.30 часова. Након часова предавања биће одржани часови вежби из истог предмета.  Такође, студенти који нису добили теме за самосталан истраживачки рад из овог предмета треба да се јаве професору Емини Копас-Вукашиновић (emina.kopas@pefja.kg.ac.rs), ради договора о теми и начину изаде поменутог рада.


Предавања и вежбе из Медијске писмености (Изборни 6) код проф.др Марка Ђорђевића, уместо у уторак, 6.2.2018. у 12.40, почињу у среду 7.2.2018. у 12.40 часова и надаље ће бити одржавани у том термину.


Обавештење за студенте на дошколовању из предмета Инклузија у образовању


СТУДЕНТИ НА ДОШКОЛОВАЊУ ( ПРЕДМЕТ: ИНТЕРАКЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА У ВАСПИТНОМ РАДУ)

За спремање испита потребна је књига Интеракција и комуникација у васпитном раду 2,  аутор Радмила Миловановиц (може се купити у скриптарници факултета)као обавезна литература.

Као предиспитна обавеза,  задатак су  следеће вежбе (одговоре унети у књигу и понети  на испит):
Вежба на страни 19,
Вежба 1 и 2 на страни 24, 25 и 26 (ако радите у вртићу, посматрајте једно дете уз помоћ опсервационих скала, означите шта сте запазили и унесите своја остала запажања-ако не радите, посетите вртић и замолите да вам омогуће посматрање детета у трајању од десетак минута)
Вежба на страни 34 (попуните скалу васпитних ставова)
Вежба на страни 38,
Вежба на страни 57 (направите самостално кратак сценарио)
Вежба на страни 61 (посматрајте одредјено дете и попуните скалу)
Вежба на страни 65
Вежба на страни 67
Вежба на страни 99 (самостално)
Вежба на страни 127.

Додатна литература: Интеракција и комуникација у васпитном раду (аутор Радмила Миловановић)

Испит се полаже у писаној форми


Обавештавају се студенти који су се пријавили за Припремни курс (испита за добијање сертификата познавања немачког језика) да ће испит бити одржан 03. 03. 2018 у просторијама нашег факултета и да је рок за пријаву испита до краја јануара. Детаљније информације у вези пријављивања  и трошкова испита можете видети на сајту www.beograd-oesterreichinstitut.rs или кликом на линк https://www.beograd-oesterreichinstitut.rs/ucenje-nemackog-na-austrijskom-institutu/ispiti-za-austrijsku-jezicku-diplomu-oesd/nasa-ponuda-ispita/prijava-za-polaganje-ispita/id-ispita/190519/. Приликом пријављивања треба пазити на ниво који желите да полажете (А1, А2, Б1, Б2).


ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ 
У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Термини за консултације код проф. др Александра Игњатовића биће   понедељком од 14:30 до 15:30 и средом од 12:00 до 13:00.

Е-маил адреса за контакт: aleksig79@yahoo.com

Термини за консултације код сарадника у настави Бобана Јанковића биће понедељком од 14:30 до 15:30 и средом од 13:00 до 14:00.

Е-маил адреса за контакт: boban_jankovic@hotmail.com


ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ 
У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ ШКОЛСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ

Термини за консултације код проф. др Александра Игњатовића биће   понедељаком од 14:30 до 15:30 и средом од 12:00 до 13:00.

Е-маил адреса за контакт: aleksig79@yahoo.com

Термини за консултације код сарадника у настави Бобана Јанковића биће понедељаком од 14:30 до 15:30 и средом од 13:00 до 14:00.

Е-маил адреса за контакт: boban_jankovic@hotmail.com


 Обавештење о накнадној пријави испита – мастер академске студије


Часови у оквиру предмета Конструктивно решавање сукоба за студенте друге године сва три смера одржаваће се четвртком од 16.30 часова.


ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ
НА СМЕРОВИМА УЧИТЕљ И ВАСПИТАЧИ У ДОМОВИМА
О ОДРЖАВАЊУ ЧАСОВА ИЗ ДИДАКТИКЕ У ПРОЛЕЋНОМ СЕМЕСТРУ
Часови се одржавају двонедељно.
Учитељи:
УТОРКОМ   од  13. 30 – 16.05  (3 часа)
ЧЕТВРТКОМ  9.00 – 9.45   (1 час)
Домски васпитачи:
УТОРКОМ    од  10.50 – 13.25  (3 часа)
СРЕДОМ  од  14.30 – 15.15  (1 час)
ДАТУМИ  ОДРЖАВАЊА :  7-8-9. II,  21-22-23. II,  7-8-9. IIV,  21-22-23. IIV,  28-29-30. IIV,  11-12-13. IV, 18-19-20.IV


Ликовне технике

 Подсетник – упутство за припрему испитног рада


Предавања из предмета Инклузивно образовање – теорија и пракса за студенте на смеру Учитељ – мастер, одржавају се петком од 14.30 до 16.05h, на молбу студената.


Предавања из предмета Инклузивно образовање – теорија и пракса за студенте на смеру Васпитач у предшколским установама – мастер, одржавају се петком од 17.00 до 18.35h, на молбу студената.


Обавештавају се сви студенти мастер студија да ће се часови предавања и вежби из Академског енглеског језика за све смерове изводити само у термину предвиђеном распоредом средом од 16.30 до 19.30.

Предметни наставници


Часови из Изборног предмета 3 – Детињство и права детета одржаваће се СРЕДОМ од 16h и 5мин до 18h и 30мин.


Обавештавају се студенти да је термин консултација код проф. др Емине Копас-Вукашиновић  средом од 16.00 до 17.00 часова.


 Одлука бр. 01-203/1 од 31.1.2013. године о признавању дипломског-завршног рада као завршног рада на мастер академским студијама

 Одлука бр. 01-2229/1 од 19.5.2016. године о признавању дипломског-завршног рада као завршног рада на мастер академским студијама