Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Часопис Узданица


На листи часописа за 2008. годину, коју су усвојили матични научни одбори Министарства науке, часопис Узданица, чији је издавач Факултет педагошких наука у Јагодини, а главни и одговорни уредник проф. др Тиодор Росић, рангиран је као часопис категорије М52. Честитамо члановима Редакције и захваљујемо свим сарадницима и ауторима који су својим радовима допринели да се први пут један часопис нашег факултета појави на овој листи.
Нова серија часописа Узданица представља реструктуриран и тематски научни часопис за област језика, књижевности и педагошких наука.
Часопис излази два пута годишње.
Рокови за предају радова су 1. март (за први број) и 1. октобар (за други број).

Напомена
Молимо ауторе који први пут шаљу своје радове Редакцији да у прилогу доставе кратку биографију, као и да се приликом припремања текста доследно придржавају Упутства за ауторе. Електронска издања часописа Узданица могу послужити као смернице за поуздано и комплетно обликовање текста.
Радови на српском језику објављују се на ћирилици и за њих се примењује Правопис српскога језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: Матица српска, 2010).

Адреса уредништва
Факултет педагошких наука
Милана Мијалковића 14, 35 000 Јагодина
е-адреса: uzdanica.pefja@gmail.com
Телефон: +381 35 223805

Упутство ауторима


 

Издања часописа Узданица

 

Узданица – XIV, бр. 2 – децембар 2017, год.

Узданица – XIV, бр. 1 – јун 2017, год.

Узданица – XIII, бр. 2 – децембар 2016, год.

Узданица – XIII, бр. 1 – јун 2016, год.

Узданица – XII, бр. 2 – децембар 2015, год.

Узданица – XII, бр. 1 – јун 2015, год.

Узданица – XI, бр. 2 – децембар 2014, год.

Узданица – XI, бр. 1 – јун 2014, год.

Узданица – X, бр. 2 – децембар 2013, год.

Узданица – X, бр. 1 – јун 2013, год.

Узданица – IX, бр. 2 – децембар 2012, год.

Узданица – IX, бр. 1 – јун 2012, год.

Узданица – VIII, бр. 2 – новембар 2011, год.

Узданица – VIII, бр. 1 – мај 2011, год.

Узданица – VII, бр. 2 – новембар 2010, год.

Узданица – VII, бр. 1 – мај 2010, год.

Узданица – VI, бр. 2 – новембар 2009, год.

Узданица – VI, бр. 1 – пролеће 2009, год.

Узданица – V, бр. 2 – јесен 2008, год.

Узданица – V, бр. 1 – пролеће 2008, год.

Узданица – IV, бр. 2 – јесен 2007, год.

Узданица – IV, бр. 1 – пролеће 2007, год.

Узданица – III, бр. 1–2 – пролеће–јесен 2006, год.