Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Зборници са скупова и конференција


Зборници са скупова и конференција
1. Јовановић, В. и Илић, Б. (уред.) (2018). Књижевност за децу у науци и настави: Зборник радова са стручног скупа, Јагодина, 21-22. април 2017. (596 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
2. Вуксановић, Д., Ћаловић, Д. и Ђорђевић, М. (уред.) (2017). Програмска књижница / Интердисциплинарни научни скуп Филозофија медија: медији и алтернатива 2017.  Končarevo, 06-08. 09. 2017. = Interdisciplinary Scientific Symposium Philosophy of Media: Media and Alternative 2017, (77 стр.) Београд : Eстетско друштво Србије : НВО Mлади грашак за уметност, културу, медије и друштвена питања ; Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
3. Теодоровић, Ј. (уред.) (2016). Унапређивање квалитета образовања у основним школама: Зборник радова са међународне научне конференције: 14. октобар 2016. Београд. (411 стр.) Београд : Институт за педагошка истраживања : Завод за унапређивање образовања и васпитања ; Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
4. Копас Вукашиновић, Е. и Стојановић, Б. (2016). Савремено предшколско васпитање и образовање: изазови и дилеме, 25. марта 2016. Јагодина: Зборник радова са научног националног скупа са међународним учешћем, (349 стр.) Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
5. Михајловић, А. (2015). Методички аспекти наставе математике 3: Зборник радова са трећег међународног научног скупа, 14-15. јуна 2014.( 350 стр.) Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
6. Јовановић, В. и  Росић Т. (2014). Књижевност за децу у науци и настави: зборник радова са научног скупа, 11-12. април 2014. (585 стр.) Јагодина : Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
7. Игњатовић, А. и Марковић Ж. (2013). Физичка култура и модерно друштво: зборник радова са националне конференције са међународним учешћем. Јагодина, 15-16. јун 2013. = Physical culture and modern society : [proceedings book of the] scientific conference with international participation. Jagodina, june 15-16. 2013. (461 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
8. Јовановић, В. и Росић Т. (2012). Књижевност за децу и омладину – наука и настава: зборник радова са научног скупа, 06. април 2012. (486 стр.) Јагодина: Факултет педагошких наука.
9. Вуловић, Н. и Ћирковић-Миладиновић И. (2012). Методички аспекти наставе математике 2 : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 14-15. маја 2011. године . (474 стр.). Јагодина: Факултет педагошких наука.