Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

СТРУЧНИ СКУПОВИ


Стручни скупови организовани кроз приказе примера добре праксе настали су из тежње да се унапреде капацитети наставника кроз размену информација и достигнућа наставника чији непосредни васпитно-образовни рад представлја пример позитивног искуства у одговарајућој стручној области која је дефинисана темом стручног скупа. Стручни скупови су сталног карактера и представлјају резултат договора Школске управе у Јагодини, колегијума директора основних школа, Факултета педагошких наука у Јагодини и ОШ „Рада Милјковић“ са статусом школе вежбаонице. Скупови се организују неколико пута у оквиру школске године. Начин организације ове врсте стручних скупова су дефинисани посебним документом Процедура организовања стручних скупова: приказ примера добре праксе.

Стручни скупови намењени су пре свега наставницима, стручним сарадницима и директорима основних школа, али и наставницима, сарадницима, истраживачима и студентима Факултета педашких наука Универзитета у Крагујевцу. Документ који дефинише начин пријавлјивања и обликовање текста ауторског рада Упутство за ауторе радова: приказ примера добре праксе, намењено је свима који желе да се пријаве као потенцијални излагачи на стручним скуповима, односно наставницима који желе да дају приказе из области непосредног васпитно-образовног рада, а који су повезани са темом стручног скупа. Приликом пријаве за излагање на стручном скупу неопходно је да аутори доставе образац пријаве и ауторски рад по процедури и стандардима који су дефинисани следећим документима:

Извештај за академску 2015/16.
Извештај за академску 2016/17.