Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Фолклорна секција


Фолклор је једна од ваннаставних активности која постоји на нашем Факултету. Ова секција је почела са радом 1996 године и сваке школске године броји од 30 до 50 чланова. Чланови ове секције могу бити студенти свих основних и мастер академских студија као и наставно односно ваннаставно особље. Право на чланство имају и они студенти који немају претходног искуства са фолклором.

Мисија секције јесте да обрађује народно играчко, певачко и музичко стваралаштво. Фолклорна секција Факултета педагошких наука спремна је за развијање свих облика сарадње на неговању, очувању и афирмацији културног стваралаштва. Секција је учесних готово свих културних манифестација које огранизује Факултет.

Секцијом руководи студент који је активни члан Културно-уметничког друштва које је годинама уназад награђивано златном плакетом од стране Савеза аматера наше земље. Овде можете научити игре из Шумадије, Врањског поља, Шопске игре, Градске игре, као и дечије игре које вам могу помоћи у каснијем раду са вашим ученицима. Пробе се одржавају два пута недељно, понедељком и четвртком.