Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Резултати испита

 


Резултати испита одржаних у априлу 2018. године:

Интеракција и комуникација у васпитном раду
Педагошка психологија
Академско писање колоквијум (22.4.2018.)
Елементарни математички појмови
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (IV година) и дошколовање – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Методика рада домског васпитача – колоквијум (поправни)
Предшколска дидактика – колоквијум (поправни)
Развој и учење деце раних узраста
Социологија образовања
Енглески језик струке У – писмени
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Увод у методику наставе енглеског језика У
Методика наставе музичке културе – колоквијум (поправни)
Енглески језик – колоквијум (поправни)
Методика рада домског васпитача – колоквијум II
Методика рада домског васпитача – колоквијум I
Педагошка комуникологија
 Академско писање
 Методологија педагошких истраживања
Изабрани књижевни жанр ДВ – мастер
Информатика у образовању У – колоквијум I
Психотерапијске технике у васпитном раду – колоквијум I
Методика наставе природе и друштва
 Развојна психологија
Психологија менталног здравља – колоквијум I
Књижевност за децу – први колоквијум У
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Дидактика У – колоквијум III (поправни)
Дидактика У
Књижевност за децу ПВ – писмени
 Филозофија са етиком, Реторика
Основе физичког и здравственог васпитања – колоквијум
Предшколска дидактика – колоквијум
Методика ликовног васпитања – колоквијум
 Филозофија са етиком – У
 Методика васпитно-образовног рада
 Предшколска педагогија – II колоквијум
 Превенција поремећаја у понашању
Дидактика У – колоквијум III
Дидактика У – колоквијум III (студенти са пренетим испитом из Дидактике)
Дидактика ДВ – колоквијум III
 Психолошко саветовање у васпитном раду – колоквијум I


Резултати испита одржаних у марту 2018. године:

Књижевност за децу ПВ – колоквијум I
Српски језик – поправни колоквијум ПВ
Српски језик – поправни колоквијум ДВ
Развојне кризе и ментално здравље ППМ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ППМ
Психопатологија детињства и младости
Одрживи развој животне средине У – мастер
Основе природних наука ДВ
Основе природних наука ПВ
Енглески језик – колоквијум И
Основи математике 2
Основи математике 1
Увод у проучавање књижевности – писмени – У
Основе информатике, ИЦТ у настави
Методика наставе ликовне културе – поправни
Увод у проучавање књижевности ДВ – завршни
Увод у проучавање књижевности ПВ – завршни
Елементарни математички појмови
Основе информатике
ИЦТ у настави

Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) и дошколовање – усмени
Методика наставе музичке културе – колоквијум
Академско писање – колоквијум
Педагошка психологија
Развој и учење деце раних узраста
Социологија образовања
Увод у проучавање књижевности ПВ – писмени
Увод у проучавање књижевности ДВ – писмени
Књижевност за децу – усмени
Увод у проучавање књижевности ПВ (ИВ година) и дошколовање
Инклузија у образовању
Инклузивно образовање – теорија и пракса
Конструктивно решавање сукоба
Интеркултурално образовање
Курикулуми предшколског васпитања – мастер ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ
Интеракција и комуникација у васпитном раду – дошколовање
Психологија менталног здравља – дошколовање
Предшколска педагогија колоквијум
Основе физичког и здравственог васпитања Тест 2 и Колоквијум 1
Српски језик
Филозофија са етиком – испит
Интеракција и комуникација у васпитном раду ПВ – дошколовање
Интеракција и комуникација у васпитном раду ДВ
Енглески језик струке У – писмени
Методика наставе ликовне културе У – колоквијум
Академско писање
Методологија педагошких истраживања
Методологија педагошких истраживања – Проф. др Бранко Јовановић
Методологија истраживања у васпитно-образовном раду – Проф. др Бранко Јовановић
Академско писање – Проф. др Бранко Јовановић
Предшколска педагогија – колоквијум
Увод у историју српске књижевности ИИИ – У
Развојна психологија
Дидактика У
Књижевност за децу У, ПВ – писмени