Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина

Други конкурсни рок – упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину


 Кандидати који су положили пријемни испит на неком од учитељских (педагошких) факултета у Србији, могу да се упишу на преостала слободна места на Факултету педагошких наука


Упис у прву годину у јунском уписном року


Нове могућности – само на ФПНЈ

Само на Факултету педагошких наука у Јагодини студентима је обезбеђена бесплатна обука за рад у установама социјалне заштите, као и пракса, чиме се стичу сви услови за лиценцу за рад у различитим врстама ових установа.


Конкурс за упис у прву годину основних академских студија за школску 2018/2019. годину

Конкурс за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину

Конкурс за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Велика акција – књиге по специјалним ценама!