Факултет педагошких наука

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ, ЈАГОДИНА Милана Мијалковића 14, 35000 Јагодина, Тел. (+381 35) 223-805, Факс: (+381 35) 223-805

Обавештење

 

ПОВОДМ ДАНА ФАКУЛТЕТА ПЕДАГОШКИХ НАУКА
13. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БИЋЕ НЕРАДНИ И
НЕНАСТАВНИ ДАН

Обавештење за студенте на дошколовању

Иницијални састанак са студентима на дошколовању (Васпитачи који су завршили Педагошку академију или трогодишње академске студије), одржаће се у УТОРАК 11.12.2018. године у 14.00 часова.


 Обавештење о додели диплома свршеним студентима мастер и основних академских студија, у оквиру свечане академије поводом дана Факултета 13. децембра 2018.


 Трећи конкурсни рок за упис на докторске академске студије за школску 2018/2019. годину


Трећи конкурсни рок за упис на мастер академске студије за школску 2018/2019. годину


Нове могућности – само на ФПНЈ

Само на Факултету педагошких наука у Јагодини студентима је обезбеђена бесплатна обука за рад у установама социјалне заштите, као и пракса, чиме се стичу сви услови за лиценцу за рад у различитим врстама ових установа.


 Обавештење за кандидате који су завршили трогодишње основне академске студије на Студијском програму Васпитач у предшколским установама и Васпитач у домовима (180 ЕСПБ) и стекли стручни назив Васпитач, на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу..


 Обавештење за учитеље и васпитаче који су завршили педагошку академију за образовање наставника разредне наставе, односно вишу школу за образовање васпитача (шести степен стручне спреме).


 Обавештење за наставнике предметне наставе о упису на Програм педагошко-психолошко-методичког образовања наставника за стицање минимално 36 ЕСПБ.


Велика акција – књиге по специјалним ценама!